پیام

پیام تشکر از آقای یوتسه دنیال (تسلیت زلزله کرمان)

پیام

‏زمان: 27 خرداد 1360 / 14 شعبان 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تسلیت حادثۀ زلزلۀ گلباف کرمان‏

‏مخاطب: یوتسه دنیال (رئیس جمهور مغولستان)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای یوتسه دنیال، رئیس جمهوری خلق مغولستان‏

‏     تلگراف تسلیت و همدردی شما را در مورد فاجعۀ زلزلۀ کرمان دریافت داشتم. از‏‎ ‎‏اظهار محبت شما متشکرم، و توفیق و سعادت همۀ ملل مستضعف و محروم جهان را از‏‎ ‎‏خدای تعالی مسئلت دارم.‏

‏27 خرداد ماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 14صفحه 471