حکم

حکم عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری اسلامی ایران

حکم

‏زمان: 1 تیر 1360 / 19 شعبان 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری‏

‏مخاطب: ملت ایران ـ رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ ادام الله ظله‏

‏محترماً به عرض می رساند، رأی مجلس شورای اسلامی در جلسۀ مورخ 31 / 3 / 1360 پس از بحث و‏‎ ‎‏بررسی با حضور 190 نفر به شرح زیر:‏

‏                    آرای موافق: 177‏

‏                    رأی مخالف: یک نفر‏

‏                    آرای ممتنع: دوازده نفر‏

‏     در مورد آقای سید ابوالحسن بنی صدر بر این قرار گرفت که «آقای ابوالحسن بنی صدر برای‏‎ ‎‏ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد» به موجب اصل 110 قانون اساسی جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم الشأن گزارش می گردد.‏

‏رئیس مجلس شورای اسلامی‏

‏31 / 3 / 60 ـ اکبر هاشمی رفسنجانی‏‏]‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه‏‎ ‎‏آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد،‏‎ ‎‏ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.‏‎[1]‎

‏اول تیرماه 60‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 14صفحه 480

  • - به موجب بند پنج اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوانعالی کشور و یا رأی مجلس شورای اسلامی، از وظایف و اختیارات رهبری می باشد.