پیام

پیام تشکر به آقای یاسر عرفات (تسلیت شهادت شهید چمران)

پیام

‏زمان: 9 تیر 1360 / 27 شعبان 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تسلیت شهادت آقای مصطفی چمران‏

‏مخاطب: یاسر عرفات (رئیس کمیتۀ اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای یاسرعرفات، رئیس کمیتۀ اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین‏

‏     پیام تسلیت جنابعالی در مورد شهادت سرباز فداکار اسلام دکتر شهید مصطفی‏‎ ‎‏چمران، واصل و موجب تشکر گردید. از خدای تعالی درخواست رحمت وافر برای همۀ‏‎ ‎‏شهدای اسلام و نابودی دشمنان کافر را مسئلت دارم. والسلام علیکم.‏

‏27 شعبان المعظم‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 15صفحه 4