پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور بلغارستان (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

پیام

‏زمان: 17 تیر 1360 / 6 رمضان 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تسلیت فاجعۀ انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی‏

‏مخاطب: تئودور ژیکف (رئیس جمهور بلغارستان)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای تئودور ژیکف، رئیس شورای دولتی جمهوری مردم بلغارستان‏

‏     پیام تسلیت آن جناب در مورد فاجعۀ هولناک و عمل ضد انسانی مشتی جنایتکار‏‎ ‎‏واصل و موجب تشکر گردید. از اظهار همدردی جنابعالی متشکرم. و از خدای تعالی‏‎ ‎‏نابودی توطئه گران و استعمارگران جهان و پیروزی مستضعفان را مسئلت دارم.‏

‏به تاریخ 17 تیرماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 36