حکم

حکم عفو جمعی از محکومان دادگاه ها به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 20 تیر 1360 / 9 رمضان 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو 126 نفر از زندانیان‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی ‏

‏پیوست صورت اسامی 126 نفر از زندانیان که حسب نظر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری مشمول‏‎ ‎‏عفو یا تخفیف در مجازات شده اند جهت تصویب تقدیم می گردد.‏

‏دیوانعالی کشور ـ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏20 تیر 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 41

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.