پیام

پیام تشکر به آقای لئونید برژنف (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

پیام

‏زمان: تیر 1360 / رمضان 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تسلیت انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی‏

‏مخاطب: لئونید برژنف (صدر هیأت رئیسۀ اتحاد جماهیر شوروی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای لئونید برژنف، صدر هیأت رئیسۀ اتحاد جماهیر شوروی ‏

‏     پیام تسلیت آن حضرت در مورد فاجعۀ جانگداز اخیر واصل گردید. دشمنان بشریت‏‎ ‎‏و اسلام می خواستند با این جنایت هولناک ضربه ای بر انقلاب مردمی و اسلامی ما بزنند،‏‎ ‎‏ولی برخلاف تصور آنان این تلاشهای مذبوحانه و جنایات وحشیانه ملت ما را در مبارزه‏‎ ‎‏با جهانخواران و استعمارگران مصمم تر و صفوفشان را فشرده تر خواهد نمود. از خدای‏‎ ‎‏تعالی پیروزی کامل مستضعفان جهان را بر مستکبران مسئلت دارم. و مراتب تشکر خود‏‎ ‎‏را از همدردی شما ابراز می دارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 42