حکم

حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 12 مرداد 1360 / 2 شوال 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو زندانیان ‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدّ ظلّه العالی ‏

‏به پیوست صورت اسامی 38 نفر از زندانیان که حسب نظر کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری‏‎ ‎‏مشمول عفو یا تخفیف در مجازات شده اند جهت تصویب تقدیم می گردد.‏

‏سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 80

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.