حکم

حکم عفو جمعی از محکومین دادگاه ها به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 1360 ه . ش . / 1401 ه . ق .‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو محکومین‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران ـ مد ظله العالی‏

‏احتراماً، به پیوست آمار 202 نفر از محکومین دادسراهای انقلاب اسلامی شش شهر و یک نفر از‏‎ ‎‏محکومین دادسرای امور صنفی که مورد عفو قرار گرفته اند به حضور مبارک تقدیم می گردد. ‏

‏عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ رئیس دیوانعالی کشور‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 126

  • ـ به استناد اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی.