پیام

پیام تشکر به رئیس مجلس وزرای لبنان (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 10 شهریور 1360 / 2 ذی القعده 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام همدردی و تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر ‏

‏مخاطب: شفیق الوزان (رئیس مجلس وزرای لبنان) ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب آقای شفیق الوزان، رئیس مجلس وزرای کشور لبنان ‏

‏     پیام همدردی و تسلیت جنابعالی در مورد فاجعۀ بمب گذاری که به دست عمال‏‎ ‎‏امپریالیسم و دشمنان اسلام انجام و منجر به شهادت رئیس جمهور محبوب و‏‎ ‎‏نخست وزیر عزیز ما گردید واصل شد. از اظهار محبت شما متشکرم. والسلام علیکم. ‏

‏10 شهریور ماه 1360 ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 142