پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور گینه (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 12 شهریور 1360 / 4 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: احمد سکوتوره (رئیس جمهور گینه)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای احمد سکوتوره، رئیس جمهور کشور گینه‏

‏     تلگراف تسلیت جنابعالی را در مورد شهادت رئیس جمهور متعهد و نخست وزیر‏‎ ‎‏عزیزمان دریافت نمودم. از اظهار همدردی و محبت شما متشکرم. و امید است این‏‎ ‎‏توطئه های کثیف، ماهیت واقعی دشمنان اسلام و بخصوص امریکای جهانخوار را که‏‎ ‎‏برای رسیدن به اهداف پلید و شیطانی خود از هیچ جنایتی دریغ ندارند برای همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان روشن نموده، بیش از این تحت تأثیر تبلیغات فریبندۀ آنان قرار نگیرند، و با‏‎ ‎‏تجاوز به آب و خاک دیگران و بخصوص پیروان مکتب حیاتبخش اسلام، آلت دست‏‎ ‎‏سیاست جنایتکارانۀ آنان واقع نشوند. و ضمناً این جنایات وحشیانه که نظایر آن هر روزه‏‎ ‎‏در گوشه و کنار مملکت ما به دست عمال امریکا اتفاق می افتد، زبان گویایی برای‏‎ ‎‏مظلومیت ملت ما بوده، و پاسخی قانع کننده به اتهاماتی است که به ما می زنند و حتی ما را‏‎ ‎‏به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از رژیم غاصب اسرائیل متهم می سازند، باشد. والسلام‏‎ ‎‏علیکم.‏

‏4 ذی القعدة الحرام 1401‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 154