پیام

پیام تشکر به صدر هیأت رئیسه آلبانی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 12 شهریور 1360 / 4 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: هاکسی شی (صدر هیأت رئیسۀ مجمع خلق جمهوری آلبانی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای هاکسی شی، صدر هیأت رئیسۀ مجمع خلق جمهوری مردم آلبانی‏

‏     پیام تسلیت شما را در مورد فاجعۀ دلخراش شهادت رئیس جمهور محبوب و نخست‏‎ ‎‏وزیر عزیزمان، دریافت داشتم. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم؛ و امیدوارم این‏‎ ‎‏دسیسه های شیطانی ماهیت واقعی دشمنان انسانیت و بخصوص امریکای استعمارگر را‏‎ ‎‏برای همۀ ملل ستمدیده و مستضعف جهان آشکار ساخته، و زمینه را برای قیام جهانی‏‎ ‎‏علیه این جنایتکاران فراهم سازد، و فریاد مظلومیت ما را به جهانیان برسانند، و پاسخی‏‎ ‎‏قانع کننده به دشمنان ما و تهمتهای ناروایی که به ما می زنند و ما را به ایجاد رابطه و معاملۀ‏‎ ‎‏اسلحه با رژیم جنایتکار و متجاوزی مانند اسرائیل متهم می کنند، باشد.‏

‏12 شهریور ماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 158