پیام

پیام تشکر به نخست وزیر جمهوری مالت (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 12 شهریور 1360 / 4 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: دام مینتف (نخست وزیر جمهوری مالت)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دام مینتف، نخست وزیر جمهوری مالت‏

‏     پیام تسلیت شما را در مورد شهادت جانگداز رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر‏‎ ‎‏عزیزمان دریافت نمودم. از اظهار همدردی و محبت شما متشکرم. امید است این‏‎ ‎‏حوادث ناگوار فریاد مظلومیت ملت ما را که سالهاست تحت ستم امریکای جهانخوار‏‎ ‎‏قرار گرفته و هر روز توطئۀ تازه ای علیه ما طرح نموده تا جایی که اتهام خرید اسلحه از‏‎ ‎‏رژیم اشغالگر قدس و صهیونیستهای خونخوار را بیشرمانه به ما ‏‏[‏‏نسبت‏‏]‏‏ می دهد، به‏‎ ‎‏گوش ملل آزاد جهان برساند.‏

‏12 شهریور ماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 162