پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور لهستان (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 15 شهریور 1360 / 7 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: هنریک یابلوفسکی(رئیس جمهورلهستان) ـ وجسک یاروزنسکی (نخست وزیر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏15 شهریور ماه 60‏

‏حضرت آقای پروفسور دکتر هنریک یابلوفسکی، رئیس شورای دولتی، و جناب ژنرال‏‎ ‎‏وجسک یاروزنسکی، نخست وزیر کشور لهستان‏

‏     پیام تسلیت شما را در مورد شهادت رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر عزیز‏‎ ‎‏کشورمان دریافت داشتم. از اظهار همدردی و محبت شما متشکرم و امیدوارم با مشاهدۀ‏‎ ‎‏این اعمال وحشیانه که به دست عمال امریکای جهانخوار صورت می گیرد، مظلومیت‏‎ ‎‏ملت ما را که سالهاست زیر یوغ ظلم این ابرقدرت جنایتکار به سر برده و اکنون برای‏‎ ‎‏کسب استقلال و آزادی باید بهترین فرزندان خود را در توطئه های ننگین آنان از دست‏‎ ‎‏بدهد، به خوبی درک کنید. این بیشرمان در کنار این دسیسه های شرم آور، هر گونه تهمتی‏‎ ‎‏حتی تهمت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با رژیم خونخوار اسرائیل را نیز به ما نسبت داده و‏‎ ‎‏در سطح وسیعی علیه ما به تبلیغ برخاسته اند، و از این راه قصد به انزوا کشیدن ما را در‏‎ ‎‏میان ملل آزاد و انقلابی جهان دارند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 181