بیانات

بیانات در جمع اعضای ستاد بزرگداشت هفته جنگ (شرکت همه گروه ها در مراسم)

بیانات

‏زمان: 15 شهریور 1360 / 7 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: شرکت همۀ گروههای رزمنده در مراسم بزرگداشت هفتۀ جنگ‏

‏حضار: اعضای ستاد بزرگداشت هفتۀ جنگ‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏از تمام دسته جات و نهادهای رزمی مانند ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مردمی، ستاد‏‎ ‎‏جنگهای نامنظم، ژاندارمری و شهربانی، که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شرکت‏‎ ‎‏دارند، در این مجمع‏‎[1]‎‏ شرکت کنند؛ زیرا همه با هم در بیرون راندن دشمن از سرزمینهای‏‎ ‎‏اسلامیمان شریک بوده اند.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 184

  • ـ ستاد بزرگداشت «هفتۀ جنگ» تحمیلی عراق علیه ایران.