پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور بلغارستان (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 19 شهریور 1360 / 11 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: تئودور ژیکف (رئیس جمهور بلغارستان) ـ گریشا فیلیپ اف (نخست وزیر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای تئودور ژیکف، رئیس شورای دولتی جمهوری مردم بلغارستان، و جناب‏‎ ‎‏آقای گریشا فیلیپ اف، رئیس شورای وزرای جمهوری مردم بلغارستان‏

‏     پیام تسلیت شما را در مورد شهادت جانگداز رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر‏‎ ‎‏عزیز کشورمان دریافت داشتم. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم. و امیدوارم این‏‎ ‎‏جنایات که به دست عمال مزدور امریکای جهانخوار صورت می گیرد، فریاد مظلومیت‏‎ ‎‏ما را به گوش جهانیان برساند، و پاسخ گویایی به تبلیغات واهی و اراجیفی باشد که‏‎ ‎‏هر روزه علیه ملت ما و جمهوری اسلامی ما در سطح وسیعی پخش می کنند.‏

‏19 شهریور ماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 222