پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور مغولستان (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 22 شهریور 1360 / 14 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: یوتسه دنیال (رئیس جمهور مغولستان) ـ باتمونخ (نخست وزیر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای یوتسه دنیال، صدر هیأت رئیسۀ شورایعالی خورال جمهوری مردم‏‎ ‎‏مغولستان و جناب آقای باتمونخ، رئیس شورای وزیران جمهوری مردم مغولستان‏

‏     پیام تسلیت شما را در مورد فاجعۀ جانگداز شهادت رئیس جمهور محبوب و نخست‏‎ ‎‏وزیر عزیز کشورمان دریافت نمودم. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم. و‏‎ ‎‏امیدوارم این توطئه های ننگین که به دست مزدوران امریکای جنایتکار صورت می گیرد،‏‎ ‎‏فریاد مظلومیت ما را به گوش جهانیان برساند، و پاسخ دندان شکنی به یاوه سراییها و‏‎ ‎‏تبلیغات دروغی باشد که امریکای جهانخوار و عوامل مزدور و صهیونیستها هر روزه علیه‏‎ ‎‏ما و ملت رشید ما در رسانه های گروهی جهان می کنند. از خدای تعالی پیروزی کامل‏‎ ‎‏مستضعفان را بر مستکبران مسئلت دارم.‏

‏22 شهریور ماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 230