پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور کرۀ جنوبی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 25 شهریور1360 / 17 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: چون دوهوان (رئیس جمهور کره جنوبی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای چون دوهوان، رئیس جمهور کره‏

‏     پیام تسلیت شما را در مورد شهادت جانگداز رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر‏‎ ‎‏عزیز کشورمان دریافت نمودم. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم. و علوّ درجه‏‎ ‎‏برای شهیدان و رسوایی توطئه گران را از خدای تعالی مسئلت دارم.‏

‏25 شهریور 60‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 236