پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور یمن شمالی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام

‏زمان: 30 شهریور 1360 / 22 ذی القعده 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

موضوع:‏پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر‏

‏مخاطب: علی عبدالله صالح (رئیس جمهور یمن شمالی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای سرهنگ علی عبدالله صالح، رئیس جمهور عربی یمن‏

‏     پیام تسلیت شما در مورد شهادت جانگداز رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر‏‎ ‎‏عزیز جمهوری اسلامی ایران واصل گردید. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم.‏‎ ‎‏این جنایات هولناک که به دست مزدوران امریکای جهانخوار صورت می گیرد، چهرۀ‏‎ ‎‏واقعی شیطان بزرگ را آشکار می سازد، و ما را از پاسخ دادن به تهمتهایی که به ما‏‎ ‎‏می زنند، تا آنجا که بیشرمانه نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسرائیل غاصب را به ما‏‎ ‎‏می دهند، بی نیاز خواهد کرد؛ و ماهیت ضد اسلامی و کثیف امریکای خونخوار را برای‏‎ ‎‏مسلمانان سراسر جهان نمودار خواهد ساخت که بیش از این گول تبلیغات این دشمن‏‎ ‎‏غدار را نخورند. والسلام علیکم.‏

‏30 شهریور ماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 242