حکم

حکم انتصاب آقای علی صیاد شیرازی به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش

حکم

‏زمان: 9 مهر 1360 / 2 ذی الحجه 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: انتصاب فرمانده نیروی زمینی ارتش ‏

‏مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس شورایعالی دفاع)‏

‏ [‏‏محضر شریف فرمانده کل قوا، حضرت امام خمینی ـ مد ظله العالی‏

‏     با توجه به انتصاب تیمسار ظهیر نژاد به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏به موجب تصویب شورایعالی دفاع در جلسۀ فوق العادۀ 9 مهرماه 1360 بر اساس بند (د) اصل 110‏‎ ‎‏قانون اساسی، جناب سرکار سرهنگ علی صیاد شیرازی، فرمانده عملیات شمال غرب به عنوان فرمانده‏‎ ‎‏نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت حضرتعالی پیشنهاد می گردد.‏

‏رئیس شورایعالی دفاع ـ اکبر هاشمی رفسنجانی ـ 9 مهرماه 1360‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏9 مهرماه 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 266

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.