نامه

نامه به هیأت نظارت (تأیید نامزدهای عضویت در شورای عالی قضایی)

نامه

‏زمان: 12 مهر 1360 / 5 ذی الحجه 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تأیید نامزدهای عضویت در شورایعالی قضایی‏

‏مخاطب: هیأت نظارت بر انتخابات اعضای شورایعالی قضایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏هیأت نظارت بر انتخابات اعضای شورایعالی قضایی‏

‏     اسامی نامزدهای انتخاباتی عضویت شورایعالی قضایی که تشخیص صلاحیت آنان‏‎ ‎‏به جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت افاضاته ـ محول شده بود، طبق‏‎ ‎‏تأیید ایشان که مورد تأیید اینجانب است، در نامۀ ضمیمه به آن هیأت اعلام می گردد.‏

‏12 مهر ماه 1360 / 5 ذی الحجة الحرام 1401‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 270