پیام

پیام به پادشاه عربستان سعودی (انتقاد از عملکرد مأموران سعودی)

پیام

‏زمان: 18 مهر 1360 / 11 ذی الحجه 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ نامه ـ انتقاد از عملکرد مأموران دولت سعودی ‏

‏مخاطب: خالد بن عبد العزیز (پادشاه عربستان سعودی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت ملک خالد بن عبد العزیز، پادشاه عربستان سعودی ‏

‏     مرقوم شما واصل گردید. آنچه که سفارت جمهوری اسلامی گفته است صحیح‏‎ ‎‏است. اینجانب تمام گرفتاریها و بدبختی های مسلمین و دولت های کشورهای اسلامی را‏‎ ‎‏در اختلاف و نفاق بین آنان می دانم. چرا باید دولت های اسلامی با داشتن قریب یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت و در دست داشتن ذخیره های زیر زمینی، خصوصاً موجهای نفت که رگ‏‎ ‎‏حیات ابر قدرتهاست، و برخورداری از تعلیمات حیات بخش قرآن کریم و دستورات‏‎ ‎‏عبادی سیاسی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ که مسلمانان را به اعتصام به «حبل‏‎ ‎‏الله » دعوت و از تفرقه و اختلاف تحذیر می فرماید‏‎[1]‎‏، وبا داشتن مَلاذ‏‎[2]‎‏ و ملجأیی چون‏‎ ‎‏حرمین شریفین، که در عهد رسول الله ـ صلوات الله علیه ـ مرکز عبادت و سیاست اسلامی‏‎ ‎‏بوده و پس از رحلت آن بزرگوار مدتها نیز چنین بوده است و طرح فتوحات و سیاسات از‏‎ ‎‏آن دو مرکز بزرگ سیاسی عبادی ریخته می شده است، اکنون به واسطۀ کج فهمیها و‏‎ ‎‏غرض ورزیها و تبلیغات وسیع ابرقدرتها کار را به آنجا بکشانند که دخالت در امور‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی، که مورد احتیاج مبرم و از اهمّ امور مسلمین است، در حرمین شریفین‏‎ ‎‏جرم شناخته شود و پلیس سعودی در داخل مسجدالحرام و در جایی که به حکم خدا و به‏

صحیفه امامجلد 15صفحه 290
‏نصّ قرآن مجید برای همه کس حتی منحرفین محل امن است با چکمه و سلاح به‏‎ ‎‏مسلمانان حمله کرده و آنان را مضروب و دستگیر نمایند و به زندان بفرستند. جرم این‏‎ ‎‏مسلمانان شعار بر ضد امریکا و اسرائیل، این دشمنان خدا و رسول بوده است.‏

‏     من نمی دانم مسائل و جریاناتی که در کشور شما و حرمین شریفین می گذرد به طور‏‎ ‎‏صحیح به شما گزارش می دهند، یا همچون شعارهای ایرانیان، که در همه جا شعار آنان‏‎ ‎‏مشهور است، برای شما تحریف شده و برخلاف واقع گزارش داده اند. و نمی دانم ائمۀ‏‎ ‎‏جماعات حرمین شریفین از اسلام چه برداشت کرده اند و از حج بیت الله الحرام، که‏‎ ‎‏سرتاسر آن مشحون به سیاست، و سرّ جعل آن قیام انسانها به قسط‏‎[3]‎‏ و رفع ستمگریها و‏‎ ‎‏چپاولگریهاست، که سیاست کلی انبیای عظام و خصوص حضرت رسول خاتم‏‎ ‎‏ـ صلوات الله علیه و آله و سلم ـ است چه فهمیده اند که زائرین حرمین شریفین را به اسم‏‎ ‎‏اسلام از دخالت در سیاست و حتی از شعار علیه اسرائیل و امریکا منع و مسلمانان را، به‏‎ ‎‏دلخواه امریکا و اسرائیل و سایر دشمنان اسلام و بر خلاف سیرۀ پیامبر عظیم الشأن اسلام‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و مسلمانان صدر اسلام، از دخالت در سیاست منع می کنند و‏‎ ‎‏عمداً یا از روی جهالت و غفلت مقدمات سلطۀ اجانب را بر ممالک اسلامی حتی حرمین‏‎ ‎‏شریفین