بیانات

بیانات خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور (اولویت بازرسی نهادها)

بیانات

‏زمان: قبل ازظهر 5 آذر 1360 / 29 محرّم 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اولویت بازرسیِ نهادهای انقلابی‏

‏حضار: محقق داماد، مصطفی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت باید قرار دهید. و اگر ضمن بازرسیها مشاهده‏‎ ‎‏کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی‏‎ ‎‏شده است، بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورایعالی قضایی تحت‏‎ ‎‏تعقیب قرار بگیرند.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 392