حکم

حکم انتصاب آقای میر حسین موسوی به ریاست بنیاد مستضعفان

حکم

‏زمان: 13 آذر 1360 / 7 صفر 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: انتصاب ریاست بنیاد مستضعفان ‏

‏مخاطب: موسوی، میر حسین ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر ـ ایّده الله تعالی‏

‏     جنابعالی را مسئول جدید بنیاد مستضعفین قرار می دهم. امیدوارم زیر نظر اشخاص‏‎ ‎‏متدین و متعهد و کاردان این بنیاد را به نفع مستضعفان اداره نمایید. ان شاءالله در خدمت‏‎ ‎‏به اسلام و مسلمین خصوصاً مستضعفین موفق باشید.‏

‏13 / 9 / 1360‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 15صفحه 407