سخنرانی

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان گیلان (دعوت قرآن به وحدت)

سخنرانی 

‏زمان: 22 دی 1360 / 16 ربیع الاول 1402‏‎[1]‎‏ ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: دعوت قرآن به وحدت بین مسلمین ـ مسئولیت خطیر روحانیون ‏

‏حضار: ائمۀ جمعۀ استان گیلان‏‎[2]‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

تأکید قرآن بر امر وحدت

‏     ‏‏از برکات این انقلاب یکی هم این است که ما با آقایان روحانیون همۀ کشور تماس‏‎ ‎‏نزدیک داریم الآن. به گمان من اتفاق نیفتاده است که اینطور مجلسی از علمای آن طرفها‏‎ ‎‏اتفاق بیفتد که با هم بنشینیم صحبت بکنیم، حالا الحمدلله این برکت هست. در جاهای‏‎ ‎‏دیگر هم همین طور آقایان علما و ائمۀ جمعه تشریف می آورند اینجا با هم صحبت‏‎ ‎‏می کنیم، درددل می کنیم و این یکی از برکات بزرگ است. شما یک قسمت از صحبتتان‏‎ ‎‏راجع به این بود که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ راجع به اسلام و راجع به جهاد تذکر‏‎ ‎‏فرمودند. اینکه می خواهم عرض کنم اسلام همه چیز آورده است.‏

‏     این قضیۀ وحدت در قرآن پافشاری روی آن شده است و با تعبیرهای مختلف این‏‎ ‎‏مسئله گوشزد شده است‏‎[3]‎‏ و آن چیزی که مهم است این است که مسلمین به اسلام و به‏‎ ‎‏قرآن عمل کنند، این دیگر تکلیف ماست. اسلام مسائل را، همۀ مسائلی که مربوط به‏‎ ‎‏زندگی بشر در اینجا و در آنجاست و مربوط به رشد انسان، تربیت انسان، ارزش انسان‏‎ ‎‏هست، همۀ اینها در اسلام هست و در هیچ مکتبی از مکتبهایی که الآن رایج است؛‏

صحیفه امامجلد 15صفحه 481
‏مکتبهای انحرافی، اینطور عنایتی که اسلام به مسائل دارد ‏‏[‏‏آنها ندارند‏‏]‏‏. که قبل از اینکه‏‎ ‎‏نکاح واقع بشود بین مرد و زن، راجع به آداب نکاح، راجع به آداب زمان حمل، راجع به‏‎ ‎‏آداب بچه داری، راجع به آداب تربیت بچه، همۀ اینها در اسلام به طور وافی هست. از‏‎ ‎‏اسلام هیچ نباید ما بگوییم یک چیزی هست که در اسلام نیست و ما حالا پیدایش کردیم.‏‎ ‎‏ما باید اگر یکوقت دیدیم که نمی توانیم پیدا کنیم باید بگردیم که کجا هست و این‏‎ ‎‏بلااشکال هست، اشکال سرِ مسلمین است. اسلام همه چیز گفته، ولی مسلمین باید‏‎ ‎‏دنبالش کنند. همین قضیۀ وحدت که تذکر دادید و الآن بحمدالله هفتۀ وحدت است و‏‎ ‎‏ولادت این مولود سعید ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و فرزند بزرگوارش حضرت صادق،‏‎ ‎‏سلام الله علیه.‏

دامن زدن دشمن به ایجاد اختلاف

‏     ‏‏بشر می تواند به آمال خودش برسد، آمال این دنیا و آن دنیا. این وحدت چیزی است‏‎ ‎‏که در قرآن به آن سفارش شده است، دعوت شده است. ائمۀ مسلمین دعوت کرده اند به‏‎ ‎‏این مسئله. دعوت به اسلام، اصلش دعوت به وحدت است؛ یعنی، همه در کلمۀ اسلام با‏‎ ‎‏هم مجتمع باشند و در آسایش. لکن همان طور که می دانید نگذاشتند که این وحدت‏‎ ‎‏تحقق پیدا بکند، خصوصاً در این عصرهای آخر زیادتر دامن زدند به این اختلافات و‏‎ ‎‏عمده هم نظرشان به این بود که کارشناسهای آنها فهمیده