پیام

پیام تشکر به دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 21 بهمن 1360 / 15 ربیع الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: حبیب شطی (دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب مستطاب آقای حبیب شطی، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی‏

‏     پیام تبریک آن جناب به مناسبت سومین سالگرد انقلاب اسلامی واصل و موجب‏‎ ‎‏تشکر گردید. از خدای تعالی عظمت اسلام و مسلمین را مسئلت داشته و امید است در‏‎ ‎‏سایۀ اتحاد، دست متجاوزین اشغالگر همچون اسرائیل غاصب و صدام متجاوز و خائن‏‎ ‎‏را از کشورهای اسلامی کوتاه و به اهداف عالیۀ اسلام نائل گردند.‏

‏15 ربیع الثانی 1402‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 16صفحه 29