پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 26 بهمن 1360 / 20 ربیع الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهور دمکراتیک خلق الجزایر‏

‏     پیام تبریک جنابعالی به مناسبت سومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران واصل و‏‎ ‎‏موجب تشکر گردید. امید است این انقلاب شکوهمند که سه سال از پیروزی آن‏‎ ‎‏می گذرد و با همۀ توطئه ها و تلاشهایی که از طرف دشمنان اسلام و بخصوص امریکای‏‎ ‎‏جهانخوار علیه استقرار آن انجام می گیرد، همچنان پیروزمندانه به پیش می رود، الگویی‏‎ ‎‏برای دیگر ملتهای اسلامی که تحت ظلم زمامداران خودکامه و از خدا بیخبری همچون‏‎ ‎‏صدام جنایتکار قرار گرفته اند واقع شده، و با انسجام و همبستگی، این نوکران سرسپردۀ‏‎ ‎‏استعمار را از کشورهای خود برانند، و با صمیمیت و اتحاد و اعتصام به حبل الله المتین‏‎ ‎‏عظمت از دست رفتۀ خود را بازیابند. والسلام علیکم.‏

‏20 ربیع الثانی 1402‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه 55