پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

زمان:‏26 بهمن 1360 / 20 ربیع الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: پال لوسونیز(رئیس جمهور مجارستان)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای پال لوسونیز، رئیس جمهور خلق مجارستان ‏

‏     پیام تبریک جنابعالی به مناسبت سومین سالگرد انقلاب اسلامی کشور ایران واصل و‏‎ ‎‏موجب تشکر گردید. از خدای تعالی پیروزی مستضعفین جهان را بر مستکبران مسئلت‏‎ ‎‏دارم.‏

‏20  ع2  1402‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه 58