پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور مغولستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 26 بهمن 1360 / 20 ربیع الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ‏

‏مخاطب: یوتسه دنیال (رئیس جمهور مغولستان)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای یوتسه دنیال، رئیس جمهور خلق مغولستان ‏

‏     پیام تبریک آن جناب به مناسبت سومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران واصل و‏‎ ‎‏موجب تشکر گردید. از خدای تعالی پیروزی مستضعفان جهان و ملل تحت ستم را بر‏‎ ‎‏مستکبران و استعمارگران مسئلت دارم.‏

‏20  ع2  1402‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه 60