سخنرانی

سخنرانی در جمع قضات شرع دادگاه های انقلاب (اهمیت مسئولیت قضاوت)

سخنرانی

‏زمان: صبح 11 اسفند 1360 / 6 جمادی الاول 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اهمیت مسئولیت قضات در نظام اسلامی‏

‏حضار: محمدی گیلانی (حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز) ـ موسوی تبریزی (دادستان‏‎ ‎‏کل انقلاب) و قضات شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     امروز مسئولیت آقایان قضات شرع بسیار سنگین است، چون هم باید حیثیت اسلام‏‎ ‎‏را حفظ کنند و هم حیثیت روحانیت را در نظر بگیرند. دشمنان اسلام با اشاعۀ دروغ  و با‏‎ ‎‏بزرگ جلوه دادن نقاط ضعف شما تلاش می کنند حیثیت روحانیت را لکه دار کنند تا از‏‎ ‎‏نفوذی که روحانیت در پیشبرد اسلام دارد کاسته شود و آنها بتوانند اسلام را از بین ببرند‏‎ ‎‏و به مقاصد شوم خود برسند. امروز مسئولیت آقایان قضات از صدر اسلام هم مهمتر‏‎ ‎‏است، چون در صدر اسلام به قضات شرع نسبت به رعایت حقوق مردم سفارش می شد،‏‎ ‎‏اما امروز علاوه بر آن، حیثیت و کیان روحانیت هم مطرح است. از این رو، شما باید در‏‎ ‎‏اعمال و رفتار خود کاملاً دقت و مواظبت داشته باشید. البته شما صددرصد هم اسلامی‏‎ ‎‏عمل کنید، دشمنان اسلام دست از دروغ و اعتراض بر نخواهند داشت، چون آنها به‏‎ ‎‏اسلام و انقلاب عقیده ندارند. باید کاری کنید که آنها مصداق معینی از نقاط ضعف شما‏‎ ‎‏نداشته باشند.‏

‏     امام امت همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان، بر تلاش بیشتر جهت ارشاد‏‎ ‎‏و هدایت زندانیان تأکید فرمودند.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه 79