پیام

پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (پیشرفت های انقلاب)

پیام

‏زمان: 29 اسفند 1360 / 24 جمادی الاول 1402‏‎[1]‎

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پیشرفتهای معجزه آسای انقلاب اسلامی ـ پیروزی در جبهه های نبرد ـ بیان جنایات‏‎ ‎‏منافقین‏

‏مخاطب: اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏السلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‏     خواهران و برادران عزیز و متعهد! مرقوم شریف واصل، توفیق و سلامت و سعادت‏‎ ‎‏شما جوانان محترم را از خداوند متعال خواستار است. سه سال از آغاز جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏و تدفین ستمشاهی 2500 ساله می گذرد، و این طفل نوزاد با مواجه بودن با توطئه ها و‏‎ ‎‏خرابکاریها و جنایتها و خیانتهای عناصر داخلی و قدرتهای بزرگ شیطانی و دولتهای‏‎ ‎‏سرسپردۀ منطقه و غیرمنطقه ره صدساله رفته و با دست قدرت مطلقۀ الهی، انقلاب‏‎ ‎‏شکوهمند ملت مظلوم و تحت ستم و شکنجۀ ایران تمام موانع را از سر راه برداشته و‏‎ ‎‏توطئه ها را خنثی نموده است. با اینکه اکثر بوقهای تبلیغاتی و مطبوعات در خدمت‏‎ ‎‏مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی هستند و در طول مدت انقلاب و بویژه در سالهای‏‎ ‎‏اخیر با تمام شیوه ها برای کوبیدن این رژیم نوپا از هیچ تهمت و دروغ و ناسزا و‏‎ ‎‏شایعه پراکنی کوتاهی نکرده اند، و شاید در مقابل این دشمنان مقتدر هر رژیمی بود در‏‎ ‎‏هم ریخته و ساقط شده بود، ولی انقلاب اسلامی به طور معجزه آسایی به راه خود ادامه‏‎ ‎‏می دهد، و بسیاری از مسلمانان و مستضعفان جهان را بیدار نموده است. و امید آن است‏

صحیفه امامجلد 16صفحه 125
‏که یک انقلاب عمیق عمومی در سراسر جهان در مقابل جهانخواران ضد بشریت تحقق‏‎ ‎‏یابد. انقلاب ایران با قدرت به پیش می رود و هر روز انسجام و استحکامش فزونی‏‎ ‎‏می یابد و مخالفانش با شکست مواجه می شوند.‏

‏     نکتۀ مهم پس از فضل خداوند متعال که پشت و پناه مظلومان است، خصوصاً آنان که‏‎ ‎‏برای رفع ظلم و کوتاه کردن دست جنایتکاران بین المللی فداکاری می کنند و جوان‏‎ ‎‏می دهند، مردمی بودن این انقلاب است، و بزرگترین نقش آن ایمان راسخ به خدای‏‎ ‎‏بزرگ و به پیروزی است. و شما عزیزان که نقش مهمی در خنثی نمودن تبلیغات دروغین‏‎ ‎‏و تهمتهای بی پایه را بر عهده دارید با اعتماد به فضل و یاری خداوند متعال به راه خود‏‎ ‎‏ادامه دهید و چون مقصد، اقامۀ عدل و قسط است، از پیشامدها نهراسید. ‏

‏     خواهران و برادران من! مشکلات زیاد شما را در آن محیط احساس می کنم، چنانچه‏‎ ‎‏شما هم مشکلات ما را حس می کنید؛ لکن هر دو می دانیم که راه ما حق است و همه در‏‎ ‎‏مقابل باطل ایستاده ایم و با صبر و استقامت، حق بر باطل پیروز است، و خداوند وعدۀ‏‎ ‎‏پیروزی را داده است و امیدوارم که زمان آن نزدیک باشد. ما کوشش داریم که تبلیغات‏‎ ‎‏خود را گسترش داده و نیز با همۀ گرفتاریها در این امر مهم به فعالیت برخیزیم، و همۀ ما و‏‎ ‎‏شما که دارای یک مقصد و ایده هستیم، باید برای رسیدن به آن تمام توان خویش را به‏‎ ‎‏کار بریم. و خوب است که این نکته را تذکر دهم، تبلیغات بسیار