پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور آلمان شرقی (تبریک عید نوروز)

پیام

‏زمان: 10 فروردین 1361 / 4 جمادی الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک عید نوروز‏

‏مخاطب: اریک هونکر (رئیس جمهور آلمان شرقی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏حضرت آقای اریک هونکر، رئیس هیأت دولت جمهوری دمکراتیک آلمان‏

‏     پیام تبریک آن حضرت به مناسبت فرا رسیدن سال جدید شمسی واصل و موجب‏‎ ‎‏تشکر گردید. از خداوند متعال نجات عموم ملتهای محروم و مستضعف جهان را از سلطۀ‏‎ ‎‏استعمارگران، بویژه امریکای جهانخوار مسئلت دارم.‏

‏10 فروردین 1361‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه 146