بیانات

بیانات خطاب به آقای محمد هاشمی (شورای سرپرستی صدا و سیما)

بیانات

‏زمان: 13 اردیبهشت 1361 / 9 رجب 1402 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: شورای سرپرستی‏

‏حضار: هاشمی، محمد(مدیرعامل سازمان صدا و سیما)‏

‏     ‏‏برای هماهنگی بیشتر، بهتر است شورای سرپرستی صدا و سیما را رؤسای‏‎ ‎‏سه قوه تشکیل دهند. زیرا آنها می توانند پس از تصمیم گیری بدون واسطه، مدیرعامل را‏‎ ‎‏در جریان امور قرار دهند.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه 244