نامه

نامه به شورای عالی قضایی در مورد اختیارات دادستان کل انقلاب

نامه

‏زمان: 5 مرداد 1361 / 6 شوال 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اختیارات دادستان کل کشور‏

‏مخاطب: شورایعالی قضایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورایعالی قضایی ‏

‏     چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا سید حسین‏‎ ‎‏موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، بر طبق همین ورقه به ایشان اختیارات‏‎ ‎‏دهید و پس از این توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید.‏‎[1]‎

‏6 شوال 1402 / 5 مرداد 61‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 16صفحه 396

  • ـ در مورد این حکم به توضیح مندرج در پاورقی1 حکم مورخ 9 / 5 / 1361 امام خمینی به آقای سید حسین موسوی تبریزی مراجعه کنید.