پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور یمن جنوبی (تبریک حلول سال جدید قمری)

پیام

‏زمان: 28 مهر 1361 / 2 محرّم 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ تلگراف تبریک آغاز سال هجری قمری‏

‏مخاطب: علی ناصر محمد (رئیس جمهور یمن جنوبی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای علی ناصر محمد، دبیر کل حزب سوسیالیست و رئیس جمهور کشور یمن‏

‏     تلگراف تبریک جنابعالی به مناسبت حلول سال جدید هجری واصل و موجب تشکر‏‎ ‎‏گردید. با کمال تأسف، سال نو هنگامی فرا می رسد که مسلمانان جهان دچار انواع‏‎ ‎‏مصایب گردیده و هر روز توطئۀ تازه ای از طرف ابرقدرتها، و بخصوص امریکای‏‎ ‎‏جنایتکار، علیه آنان طراحی و به مرحلۀ اجرا گذارده می شود. و حال بسیاری از سران‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی نیز در برابر این توطئه ها برای همگان روشن است، که به جای اتحاد و‏‎ ‎‏تقویت یکدیگر برای مقابله با دشمنان، به جان یکدیگر افتاده و قراردادهای نظامی و‏‎ ‎‏پیمانهای همکاری بر علیه جمهوری اسلامی ‏‏[‏‏و مردم‏‏]‏‏ مسلمان ایران منعقد می کنند. از‏‎ ‎‏خدای تعالی رفع همۀ این نابسامانیها و نگرانیها را مسئلت دارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏2 محرّم الحرام 1403‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 17صفحه 65