نامه

نامه به فقهای شورای نگهبان در مورد اصلاحیۀ قانون انتخابات خبرگان

نامه

‏زمان: 16 آبان 1361 / 20 محرّم 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اصلاحیه و تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس خبرگان‏

‏مخاطب: فقهای شورای نگهبان: صافی، لطف الله ـ مهدوی کنی، محمدرضا ـ خزعلی، ابوالقاسم ـ‏‎ ‎‏جنتی، احمد ـ رضوانی، غلامرضا ـ صانعی، یوسف‏

‏ [‏‏محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ـ مدظله العالی ‏

‏     پس از عرض تحیات به استحضار عالی می رساند که قانون انتخابات مجلس خبرگان مجدداً مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار گرفت و با توجه به جمعیت کل کشور نسبت به ماده یکم که مربوط به تعداد خبرگان‏‎ ‎‏می باشد تجدیدنظر به عمل آمد و به صورت ذیل اصلاح گردید.‏

‏فصل اول ـ تعداد خبرگان‏

‏     ماده یکم ـ تعداد خبرگان برای هر استان یک نفر می باشد مگر در استانهایی که بیش از پانصدهزار‏‎ ‎‏نفر جمعیت دارد که به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد.‏

‏     تبصره ـ در استانهایی که پس از طرح هر پانصد هزار باقیمانده جمعیت کل آن به پانصدهزار‏‎ ‎‏نمی رسد و از دویست و پنجاه هزار تجاوز می نماید برای آن هم یک نماینده اضافه خواهد شد.‏

‏     تمنا داریم پس از مطالعه در صورت استصواب رأی مبارک مراتب را تأیید و ذیل آن را توشیح‏‎ ‎‏فرمایید.‏

‏فقهای شورای نگهبان: لطف الله صافی، محمدرضا مهدوی کنی، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی،‏‎ ‎‏غلامرضا رضوانی، یوسف صانعی.‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     مورد تأیید است. ان شاءالله تعالی موفق باشید.‏

‏16 / 8 / 61‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 17صفحه 88