پیام

پیام به ملت ایران درباره سید احمد خمینی و رفع تهمتهای ناروا

پیام

‏زمان: 23 آبان 1361 / 27 محرّم 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: شهادت امام خمینی دربارۀ فرزندش برای رفع ظلم و تهمتهای ناروا‏

‏مخاطب: ملت ایران ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏23 / 8 / 1361‏

‏الحمدلله علی آلائه والصلوة والسلام علی انبیائه و اولیائه سیّما النبی الختمی حبیب الله ‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله سیّما غائبهم و قائمهم ارواحنا له الفداء.‏

‏     اینجانب هیچ گاه میل نداشته و ندارم که دربارۀ نزدیکان خود سخنی بگویم یا دفاعی‏‎ ‎‏کنم. لکن علاوه بر آنکه در پیشگاه مقدس حق ـ جل و علا ـ مقصر و مجرمم و از درگاه‏‎ ‎‏متعالش امید عفو و بخشش دارم و تمام سرمایه ام اعتراف به تقصیر و عذر از آن است و‏‎ ‎‏در نزد مسلمانان و ملت عزیز نیز اعتراف به قصور و تقصیر و از آنان امید عفو و طلب‏‎ ‎‏آمرزش دارم، در پیش گروههایی و اشخاصی گناهانی نابخشودنی دارم و احتمال قوی‏‎ ‎‏می دهم که پس از من برای انتقامجویی از من به بعض نزدیکان و دوستانم تهمتها که من‏‎ ‎‏آنها را ناروا می دانم بزنند و به آتشی که باید مرا بسوزانند آنان را بسوزانند و احیاناً به‏‎ ‎‏صورت دفاع از من انتقام مرا از آنها بگیرند. و اکنون در حیات من گفتگوها و زمزمه هایی‏‎ ‎‏به گوش می خورد که احتمال فوق را قوی تر می کند. لهذا من احساس وظیفۀ شرعیه‏‎ ‎‏نمودم برای رفع ظلم و تهمت، نظرخود رانزد ملت عزیز اظهارکنم که از قِبَل من در این‏‎ ‎‏خصوص تقصیری نباشد. یکی از آنان که بیش از همه احتمال انتقامجویی از من دربارۀ‏‎ ‎‏او می رود احمد خمینی فرزند اینجانب است. اینجانب در  پیشگاه مقدس حق شهادت‏‎ ‎‏می دهم که از اول انقلاب تاکنون و از پیش از انقلاب در زمانی که وارد این نحو مسائل‏‎ ‎‏سیاسی شده است از او رفتار یا گفتاری که بر خلاف مسیر انقلاب اسلامی ایران باشد‏

صحیفه امامجلد 17صفحه 90
‏ندیده ام و در تمام مراحل از انقلاب پشتیبانی نموده و در مرحلۀ پیروزی شکوهمند‏‎ ‎‏انقلاب مُعین و کمک کار من بوده و است و کاری که برخلاف نظر من است انجام‏‎ ‎‏نمی دهد و در امور مربوطه چه در اعلامیه ها یا ارشادها بدون مراجعۀ به من تصرف و‏‎ ‎‏دخالتی نمی کند؛ حتی در الفاظ اعلامیه ها بدون مراجعه دخالت نمی کند و اگر در امری‏‎ ‎‏نظری دارد تذکر می دهد که تذکراتش نیز صادقانه و برخلاف مسیر انقلاب و مصلحت‏‎ ‎‏نیست و من اگر تذکراتش را نپذیرفتم تخلف از قول من نمی کند و من نیز اگر حرفش را‏‎ ‎‏صحیح دیدم قبول می کنم و امیدوارم حرف صحیح را از همه کس قبول کنم.‏

‏     و اما در جهت مالی که بعض مخالفان انقلاب گاهی نسبتهایی به او می دهند باید‏‎ ‎‏بگویم که ایشان در امور مالی من دخالت ندارد و ضبط و حفظ بیت المال در اختیار بعض‏‎ ‎‏آقایان مورد وثوق می باشد و اگر برای اشخاص وجوهی بخواهد پیشنهاد می کند و من‏‎ ‎‏بدون واسطه یا به واسطۀ آن آقایان وجه را می رسانم. و من اعلام می کنم که احمد در‏‎ ‎‏هیچ بانک داخلی و خارجی و هیچ مؤسسه ای وجهی و سهمی ندارد و در هیچ جا در‏‎ ‎‏خارج و داخل زمین مزروعی و غیر آن و ساختمان و امثال ذلک ندارد و اگر بعد از من‏‎ ‎‏دارای یکی از این امور بود در داخل یا خارج دولت وقت با اجازۀ فقیه وقت مصادره‏‎ ‎‏نمایند و او را تحت تعقیب درآورند و امید است که دولتمردان جمهوری اسلامی همیشه‏‎ ‎‏ضوابط ر ا ملاحظه و از روابط احتراز نمایند. از اموری که تذکرش خوب بلکه لازم است‏‎ ‎‏آن است که یکی از  تهمتها که به او زدند این بود که موزۀ عباسی را ربوده و به پاریس‏‎ ‎‏بر