حکم

حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 26 آبان 1361 / 1 صفر 1403‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: عفو زندانیان‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران‏

‏     توقیراً، با عرض تحیت، سلامت و توفیق آن مرجع عالیقدر را از خداوند منان مسئلت می نماید و بنا‏‎ ‎‏به تصویب مورخ 20 / 8 / 61 شورایعالی قضایی استدعا دارد، مستنداً به بند شش اصل یکصد و دهم‏‎ ‎‏قانون اساسی موافقت فرمایند اشخاصی که به اتهام اعتیاد به مواد مخدر یا نگهداری یا حمل مواد مخدر‏‎ ‎‏به منظور مصرف شخصی یا به هر سه اتهام مذکور تحت تعقیب کیفری در آمده اند اعم از متهم یا‏‎ ‎‏محکوم به شرط تعهد ترک اعتیاد و عدم تکرار جرم مورد عفو آن جناب قرار گیرند.‏

‏     با توجه به عنایت خاص آن رهبر رئوف نسبت به حال زندانیان توضیحاً به عرض می رساند که‏‎ ‎‏مشمولین فرمان عفو در صورتی که در بازداشت باشند آزاد خواهند شد.‏

‏رئیس دیوانعالی کشور ـ 24 / 8 / 61 ـ سید عبدلکریم موسوی اردبیلی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏26 آبان 61‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 17صفحه 96

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی.