پیام

پیام تشکر به رئیس جمهورمالدیو (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 19 بهمن 1361 / 24 ربیع الثانی 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ تلگراف تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: مأمون عبدالقیوم (رئیس جمهور مالدیو)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای مأمون عبدالقیوم، رئیس جمهور کشور مالدیو‏

‏     تلگراف تبریک آن جناب به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی‏‎ ‎‏ایران واصل و موجب تشکر گردید. امید است با کوتاه شدن ایادی استعمارگر شرق و‏‎ ‎‏غرب و بخصوص شیطان بزرگ امریکای جهانخوار از منطقه، ملتهای مسلمان و مظلوم‏‎ ‎‏در صلح و آسایش به سر برند. والسلام علیکم.‏

‏24 ربیع الثانی 1403‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 17صفحه 290