بیانات

بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات (قاطعیت در کار دادگاه)

بیانات

‏زمان: 18 اسفند 1361 / 23 جمادی الاول 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: قاطعیت در کار دادگاه‏

‏مخاطب: کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات)‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏[‏‏رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در دیدار با امام خمینی گزارشی از وضع دادگاه و‏‎ ‎‏مشکلات آن را ارائه کرد و گفت: «متأسفانه بعضی از آقایان در پاسخ دادن به سؤالات، کوتاهی نموده و‏‎ ‎‏یا بیش از حد لازم پاسخ را به تأخیر می اندازند. ما امیدواریم برای پیاده شدن فرمان 8 ماده ای امام امت،‏‎ ‎‏این تعداد معدود از قضات نیز همچون سایرین با ما همکاری لازم را بنمایند». امام خمینی در این دیدار‏‎ ‎‏فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏... شما با قاطعیت به کار خود ادامه دهید و هیچ کس حق ندارد در مقابل دادگاه بایستد‏‎ ‎‏و در صورتی که کسی نسبت به این دادگاه کارشکنی نمود، معرفی نمایید تا طبق قانون و‏‎ ‎‏شرع با وی برخورد شود.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 17صفحه 358