حکم

حکم انتصاب آقای محمد مؤمن به عضویت در شورای نگهبان

حکم

‏زمان: 11 تیر 1362 / 20 رمضان 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: انتصاب عضو فقهای شورای نگهبان‏

‏مخاطب: مؤمن، محمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد مؤمن ـ دامت افاضاته‏

‏     طبق اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به منظور پاسداری از احکام‏‎ ‎‏اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها‏‎ ‎‏شورایی تشکیل می شود و انتخاب اعضای فقهای آن شورا بر طبق شرایط تعیین شده به‏‎ ‎‏عهدۀ اینجانب می باشد، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان یکی از شش فقیه به عضویت‏‎ ‎‏شورای نگهبان منصوب می نمایم . از خدای تعالی موفقیت هر چه بیشتر شما را‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏11تیر ماه 1362 / 20 رمضان 1403‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 17صفحه 513