حکم

حکم انتصاب آقای محمد محمدی گیلانی به عضویت در شورای نگهبان

حکم

‏زمان: 12 تیر 1362 / 21 رمضان 1403‏‎[1]‎

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: انتصاب عضو فقهای شورای نگهبان ‏

‏مخاطب: محمدی گیلانی، محمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد محمدی گیلانی ـ دامت افاضاته‏

‏     طبق اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به منظور پاسداری از احکام‏‎ ‎‏اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها‏‎ ‎‏شورایی تشکیل می شود و انتخاب اعضای فقهای آن شورا بر طبق شرایط تعیین شده به‏‎ ‎‏عهدۀ اینجانب می باشد، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان یکی از شش فقیه به عضویت‏‎ ‎‏شورای نگهبان منصوب می نمایم. از خدای تعالی موفقیت هر چه بیشتر شما را‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏12 تیر ماه 1362 / 21 رمضان المبارک 1403‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 17صفحه 514

  • ـ در صحیفۀ نور دورۀ 22 جلدی، ج 18، ص 27 ذیل تاریخ 11 / 4 / 64 درج شده است که به استناد تاریخ مندرج در نسخۀ خطی، تاریخ 12 تیر ماه صحیح است.