پیام

پیام تلفنی در مورد محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری

پیام تلفنی

‏زمان: ؟ ‏

‏موضوع: اظهار نظر راجع به محل برگزاری مجلس خبرگان‏

‏مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. سؤال تلفنی آقای هاشمی رفسنجانی:‏

‏نظر بعضی از آقایان که قم هستند این است که مجلس خبرگان در قم برگزار شود ولی نظر آقایان مهدوی‏‎ ‎‏و جنتی و امامی‏‎[1]‎‏ و بعضی افراد دیگر اینکه در تهران باشد؛ البته سپاه و مسئولین حفاظت نمی توانند‏‎ ‎‏حفاظت و امنیت قم را خصوصاً از جهت هوایی اش تأمین کنند، نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟‏

‏انصاری‏‎[2]‎‏]‏

‏ ‏

‏[‏‏پاسخ امام خمینی:‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     من نظری ندارم؛ لکن اگر امنیت آنها تأمین نمی شود باید جایی باشد که امنیت تأمین‏‎ ‎‏می شود.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 2

  • ـ آقایان: محمدرضا مهدوی کنی، احمد جنتی و محمد امامی کاشانی.
  • ـ آقای محمدعلی انصاری کرمانی، از اعضای دفتر امام خمینی.