سخنرانی

سخنرانی در جمع اعضای جدید ستاد انقلاب فرهنگی (اسلامی کردن دانشگاه ها)

سخنرانی

‏زمان: صبح 12 مهر 1362 / 26 ذی الحجه 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تلاش برای اسلامی کردن دانشگاهها‏

‏حضار: اعضای جدید ستاد انقلاب فرهنگی ـ موسوی، میرحسین (نخست وزیر) ـ خاتمی،‏‎ ‎‏سید محمد ـ سروش، عبدالکریم ـ نجفی، محمد علی ـ شریعتمداری، علی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بنابر این شد تا به جای آقایانی که به عللی غایب بودند و در ستاد شرکت نمی کردند،‏‎ ‎‏افراد جدید منصوب گردد. تمام آقایانی که امروز در این ستاد هستند نمایندگان من در‏‎ ‎‏ستاد می باشند و هیچ فرقی بین این آقایان و اعضای قدیم نیست. اما قضیۀ دانشگاه از اهم‏‎ ‎‏امور است، همان طوری که برای دشمنان ما و برای آنها که می خواهند افکار جوانان ما را‏‎ ‎‏منحرف کنند هم مهم است، چون دانشگاه مرکز همه چیز است، حتی تشکیل دولت. و‏‎ ‎‏باید این مسئله را دنبال کنیم که دانشگاه اسلامی شود تا برای کشور ما مفید گردد. و باید‏‎ ‎‏سعی شود که تا دانشگاه به یکی از دو قدرت گرایش پیدا نکند، و این به صرف وقت و‏‎ ‎‏نظارت کامل احتیاج دارد. و باید توجه داشت تا بعد از بازگشایی مبادا افراد منحرف با‏‎ ‎‏تزریق مسائل انحرافی افکار جوانان ما را فاسد بکنند، و برای نظارت بر این موضوع‏‎ ‎‏احتیاج به افراد بسیاری است.‏

‏     امیدوارم دانشگاهی داشته باشیم که به درد ملت بخورد. و برای تحقق این امر لازم‏‎ ‎‏است از افراد متخصص متعهد و در صورت کمبود از متخصصین غیر مخالف  با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی استفاده نمایید. ان شاءالله با قدرت هر چه تمامتر در این امر فعالیت کنید‏‎ ‎‏و به پیش بروید تا به مقاصد الهی برسیم.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 166