نامه

نامه به آقای محسن رضایی (ادامه کارهای اطلاعاتی تا تشکیل وزارت اطلاعات)

نامه

‏زمان: 29 اسفند 1362 / 15 جمادی الثانی 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تعیین وضع نیروهای اطلاعاتی تا تشکیل وزارت اطلاعات‏

‏مخاطب: رضایی، محسن (فرمانده سپاه پاسداران)‏

‏بسمه تعالی‏

‏     لازم است تا تشکیل وزارت اطلاعات، کارهای اطلاعاتی به همان نحو که تاکنون‏‎ ‎‏جریان داشته عمل شود، و مأمورین اطلاعاتی به کار خود به طور فعال ادامه دهند در‏‎ ‎‏ارگانهایی که هستند.‏‎[1]‎

‏29 اسفند 62‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 392

  • ـ مرقومۀ امام خمینی در پاسخ به درخواست مورخ 27 / 12 / 62 آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تأکید شهید محلاتی صادر شد. ایشان در نامۀ خود با اشاره به ضرورت انجام کارهای اطلاعاتی بصورت متمرکز و در جبهه ها به منظور مقابله با دشمن بعثی ـ صهیونیستی ـ با توجه به اینکه همزمان تشکیل وزارت اطلاعات و متمرکز نمودن واحدهای اطلاعاتی و امنیتی متعدد، در دستور کار دولت بوده است ـ از معظم له کسب تکلیف کرده است.