حکم

حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم 

‏زمان: 16 فروردین 1363 / 3 رجب 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو زندانیان‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی ـ رهبر کبیر انقلاب و‏‎ ‎‏بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‏

‏     احتراماً، به پیوست آمار دویست و بیست و دو نفر از محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی سه شهر‏‎ ‎‏در اجرای بخشنامه 15595 / 1 ـ 29 / 3 / 62 شورایعالی قضایی و شصت و یک نفر از محکومین‏‎ ‎‏دادگاههای انقلاب دو شهر که از طریق اداره عفو و بخشودگی و اصل و استحقاق عفو و تخفیف‏‎ ‎‏مجازات دارند تقدیم می گردد.‏

‏عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏16 / 1 / 63‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 399

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی.