سخنرانی

سخنرانی در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان (پایداری و استقامت)

سخنرانی

‏زمان: صبح 30 اردیبهشت 1363 / 18 شعبان 1404 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پایداری و استقامت به پشتوانه تأییدات الهی ‏

‏حضار: رضایی، محسن (فرماندۀ کل سپاه پاسداران) ـ صیاد شیرازی، علی (فرماندۀ نیروی زمینی‏‎ ‎‏ارتش) ـ رحمانی، محمد علی (مسئول بسیج مستضعفان) ـ فرماندهان و مسئولان‏‎ ‎‏قرارگاههای مشترک ارتش و سپاه پاسداران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

تجلیل از افتخارآفرینیهای رزمندگان اسلام 

‏     ‏‏من در اینکه شما برادرها و فرماندهان ارتش و سپاه با هم ممزوج هستید، ید واحده‏‎ ‎‏هستید احساس سرافرازی می کنم. من هیچ وقت شماها را فراموش نمی کنم. من در مواقع‏‎ ‎‏استجابت دعا به شماها دعا می کنم.‏

‏     قوی باشید، برومند باشید و از هیاهوی دنیا هیچ وقت به خودتان هراس راه ندهید.‏‎ ‎‏این مسائل در صدر اسلام هم بوده است. این هیاهوها و بساطی که مخالفین اسلام در‏‎ ‎‏صدر اسلام راه می انداختند در زمان خود پیغمبر اکرم و بعدها همیشه بوده است، لکن‏‎ ‎‏خداوند امر فرموده است که ما مستقیم باشیم، استقامت کنیم.‏‎[1]‎‏ و اگر چنانچه استقامت‏‎ ‎‏کنیم مؤید به تأییدات الهی هستیم، و شما چون پشتوانه تان خدای تبارک و تعالی است از‏‎ ‎‏هیچ چیز باک ندارید. دیگران اند که پشتوانه شان شیطان است و با دست شیطان حرکت‏‎ ‎‏می کنند. شما که با قدرت الهی دارید حرکت می کنید قدرتمندید.‏

‏     عدد کم بودن اشکال ندارد، ایمان قوی بودن مهم است. و شما بحمدالله و همه ارتش‏‎ ‎‏و سپاه ما و سایر ارگانهایی که هستند در جبهه، همۀ آنها برومندند و چون پشتوانه ایمان در‏‎ ‎‏آنها هست نباید ازهیچ چیز بترسند و  نمی ترسند. ومن حکایتهایی که از جبهه و از‏

صحیفه امامجلد 18صفحه 439
‏دوستانمان در جبهه می شنوم و مناجاتهایی که در توی جبهه و سنگرها با خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی می کنند، موجب سرافرازی است. شما بدانید که از بعد از اسلام تاکنون یک همچو‏‎ ‎‏ارتش و سپاهی نبوده است که سنگرهاشان معبدشان باشد، سنگرها را به صورت مسجد‏‎ ‎‏درآورند. شمایید که این کار را کردید و دارید می کنید. و شما پیش خدا سرافرازید و‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی به شما قدرت می دهد و همین طوری که پیغمبر اکرم با عدد کم‏‎ ‎‏لکن با تأیید الهی مقاصد خودش را پیش برد و دنیا را در تحت تأثیر خودش قرار داد،‏‎ ‎‏شما هم که تابع آن وجود محترم هستید و شما الآن می بینید که دنیا در تحت تأثیر شما‏‎ ‎‏واقع شده است، شما پیروزید الآن.‏

‏     شما در دنیا، الآن اینکه انعکاس قدرت شما در کاخ سفید و در کرملین‏‎[2]‎‏ الآن‏‎ ‎‏پرتوانداز است، همه قدرتها از شما باک دارند، شما باک از کسی نداشته باشید. همۀ‏‎ ‎‏قدرتها از قدرت اسلام الآن لرزیده اند و کارهای شما لرزانده آنها را. شما هیچ، از هیچ‏‎ ‎‏قدرتی نترسید.‏

‏     وقتی خدا با شماست، همه چیز با شماست. شما خدا را دارید ولو اینکه پشتوانه از‏‎ ‎‏شرق و غرب ندارید. و این افتخار شماست، افتخار اسلام است که نه به شرق متوجه باشد‏‎ ‎‏و نه به غرب متوجه باشد، صراط مستقیم باشد. راه، راه خداست. در راه خدا نه شهادت و‏‎ ‎‏نه نقص عضو و نه گرفتاری هیچ یک از اینها اشکال ندارد. این چیزی بوده است که‏‎ ‎‏اولیای خدا از اولی که خلقت تحقق پیدا کرده است، انبیای عظام در طول تاریخ مبتلا به‏‎ ‎‏آن بودند و نترسیدند و جلو رفتند و شما امروز قدرتمندانی هستید که در دنیا آواز شما‏‎ ‎‏پیچیده است. الآن همه از شما باک دارند و شما از هیچ کس باک ندارید. با هم باشید،‏‎ ‎‏دست واحد باشید و همه را دعوت به وحدت بکنید، و بحمدالله وحدت حاصل است،‏‎ ‎‏حفظ کنید این وحدت را.‏

‏     مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را خدا با شماست. ‏یَدُ الله ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.‎[3]‎‏ وقتی‏‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 440
‏اعتصام به حبل خدا بکنید، خداوند با شماست. مسلم بدانید که ـ یک ـ کسی که خدا با‏‎ ‎‏اوست، شهید بشود یا زنده باشد پیروز است؛ و شما چه خدای نخواسته ـ این یک دعایی‏‎ ‎‏است برای همه ـ همه مان چه شهید بشویم و چه پیروز بشویم هر دو پیروزی است.‏

‏     خداوند به همه شما قدرت عنایت کند و سلامت باشید. والسلام علیکم و رحمة الله .‏‎ ‎‏البته سلام مرا به همۀ افرادی که در جبهه ها هستند برسانید، و بگویید ـ من ـ آنچه که از من‏‎ ‎‏می آید دعاگویی است و دعا می کنم به همه تان. خدا همه تان را حفظ کند ان شاءالله .‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 441

  • ـ اشاره است به آیۀ 112، سورۀ هود و آیۀ 15، سورۀ شوری.
  • ـ کاخ کرملین در مسکو، مقرّ حاکمان شوروی.
  • ـ «دست خداوند با جماعت و همبستگی است». صحیح ترمذی، ج 3، ص 316.