حکم

حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 5 دی 1363 / 3 ربیع الثانی 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو و تخفیف مجازات زندانیان‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‏

‏     توقیراً به پیوست لیست 119 نفر محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی ایران که طبق بخشنامۀ‏‎ ‎‏شمارۀ 15595 / 1 ـ 29 / 3 / 62 شورایعالی قضایی مستحق عفو مطلق تشخیص و همچنین تعداد 118 نفر‏‎ ‎‏محکومین عادی دادگاههای دادگستری و دادگاههای انقلاب اسلامی که طی نامه های شمارۀ 2378 / 8 ـ‏‎ ‎‏30 / 9 / 62 و 2173 /  الف  / 8 ـ 30 / 9 / 62 از طریق ادارۀ سجل کیفری و عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو و‏‎ ‎‏تخفیف آنان گردیده است به حضور مبارک تقدیم می گردد.‏

‏عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوانعالی کشور‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏5 دی 63‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 122

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری،مندرج در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.