اجازه نامه

اجازه نامه به آقای مهدی امام جمارانی (تصدی امور مربوط به ولی فقیه در اوقاف)

اجازه نامه

‏زمان: 25 دی 1363 / 23 ربیع الثانی 1405‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: اجازه در تصدی امور مربوط به ولی فقیه در سازمان اوقاف ‏

‏مخاطب: امام جمارانی، سید مهدی ‏

‏ بسمه تعالی‏

‏     جناب حجت الاسلام آقای حاج مهدی امام جمارانی ـ دامت افاضاته ـ را، با حفظ‏‎ ‎‏نمایندگی از طرف اینجانب، اجازۀ تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه هست را در آن‏‎ ‎‏سازمان دادم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 127