پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 1 اسفند 1363 / 29 جمادی الاول 1405‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ‏

‏مخاطب: پال لوسونیز (صدر شورای ریاست جمهوری مجارستان) ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای پال لوسونیز، صدر شورای ریاست جمهوری مردم مجارستان ‏

‏     پیام تبریک آن جناب به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ملت شریف و مسلمان‏‎ ‎‏ایران واصل و موجب تشکر گردید. از خدای تعالی نجات همۀ ملل محروم و مستضعف‏‎ ‎‏جهان را از سلطۀ استعمارگران و ستمگران مسئلت دارم.‏

‏29      ج1     1405‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 169