حکم

حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 23 اسفند 1363 / 21 جمادی الثانی 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو محکومان‏

‏مخاطب: رئیس دیوانعالی کشور‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی ـ رهبر کبیر انقلاب‏‎ ‎‏و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران‏

‏     احتراماً، به پیوست آمار 619 نفر از محکومین جرایم عمومی (غیرگروهکها) دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامیِ ده شهر در اجرای مفاد بخشنامۀ شمارۀ 15595 / 1 ـ 29 / 3 / 63 شورایعالی قضایی و چهارده نفر از‏‎ ‎‏محکومین دادگاههای عمومی که از طریق ادارۀ عفو و بخشودگی واصل و استحقاق عفو و تخفیف‏‎ ‎‏مجازات دارند تقدیم می گردد.‏

‏عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ رئیس دیوانعالی کشور‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت می شود.‏

‏23 / 12 / 63‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 186